*(੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ 各位大爷,小站正在装修中,近期会安排上线,请大爷耐心等待呦~

SJsir's Blog

君子谋道不谋食。耕也,馁在其中矣。学也,禄在其中矣。君子忧道不忧贫。